Боор рагынын алгачкы стадиясында айкын расалык айырмачылыктар
Боор рагынын алгачкы стадиясында айкын расалык айырмачылыктар
Anonim

JAMA/Archives журналдарынын бири болгон Хирургиянын архивинин декабрь айындагы санында жарыяланган отчетко ылайык, боор рагы менен ооруган кара түстөгү бейтаптар испаниялык же ак түстөгү бейтаптарга караганда оорудан өлөт.

Макаладагы маалыматка ылайык, гепатоцеллюлярдык карцинома же боордун рагы дүйнө жүзү боюнча рактан каза болгондордун бешинчи себеби болуп саналат. Оорунун өнүккөн стадиясында жашаган бейтаптардын беш жылдык жашоо деңгээли 5 пайызды түзөт, бирок алгачкы стадиясында аныкталгандар ийгиликтүү дарыланышат. "Жеткиликтүү дарылоо стратегиялары, анын ичинде шишик абляциясы, боор резекциясы, боорду трансплантациялоо же айкалыштыруу ыкмалары, үчүнчү даражадагы референттик борборлордо гана жеткиликтүү болгон өтө татаал жардамды талап кылат", - деп жазат авторлор. "Бул борборлордо жардам алуу үчүн бейтаптар расалык / этникалык сызыктар боюнча саламаттыкты сактоонун диспропорциясын жаратышы мүмкүн болгон бир нече тоскоолдуктарды жеңип чыгышы керек жана жашоого төмөнкү агымдын таасирин тийгизиши мүмкүн."

Амит К. Маттур, MD, MS жана Мичиган университетинин кесиптештери, Энн Арбор, Улуттук онкология институтунун байкоо, эпидемиология жана акыркы натыйжалар (SEER) реестринен алынган маалыматтарды талдап чыгышты. Алар 1995-2006-жылдар аралыгында I же II стадиядагы гепатоцеллярдык рак диагнозу коюлган 13 244 бейтапты аныкташкан.

Оорулуулардын 6316сы (47,7 пайызы) ак түстүү, 3022си (22,8 пайызы) азиялыктар, 2230у (16,8 пайызы) испаниялыктар, 1397и (10,5 пайызы) кара жана 279у (2,1 пайызы) башка категорияларга бөлүнөт. Изилдөө мезгилинде бардык пациенттердин 32,8 пайызы боор рагы үчүн инвазивдүү терапия алышкан. Кара жана испаниялык бейтаптар ак, азиялык же башка бейтаптарга караганда мындай дарылоону азыраак кабыл алышкан.

Беш жылдык аман калуу деңгээли бардык бейтаптар үчүн 17,9 пайызды, ак түстөгү бейтаптар үчүн 18,2 пайызды, кара түстөгү бейтаптар үчүн 12,2 пайызды, испаниялык пациенттер үчүн 15,2 пайызды, азиялык пациенттер үчүн 22 пайызды жана башка бейтаптар үчүн 17,1 пайызды түздү. Медианалык (орто чекит) аман калуу убактысы азиялыктар үчүн 15 ай, актар ​​жана испандар үчүн 10 ай жана каралар үчүн сегиз ай болгон.

Кабыл алынган дарылоонун түрүн тууралагандан кийин, кара түстөгү бейтаптар ак түстөгү пациенттерге салыштырмалуу өлүмдүн деңгээли 12 пайызга көбөйгөн, испан жана ак пациенттерде өлүмдүн деңгээли окшош болгон, ал эми азиялык пациенттерде өлүмдүн деңгээли 16 пайызга аз болгон.

"Биздин изилдөөбүздөгү эң көрүнүктүү тыянак гепатоцеллюлярдык рактын жыйынтыгындагы расалык/этникалык вариация өзгөчө терапиянын жеткиликтүүлүгү жана өзгөрүлмө дарылоо эффектиси менен байланышкан", - деп жазат авторлор. "Дарылоонун эффективдүүлүгүн жөнгө салгандан кийин, кара жана ак бейтаптардын тирүү калуудагы расалык/этникалык диспропорция азайды, бирок сакталып калды. Бул табылга азчылыктын калкынын ден соолугуна байланыштуу диспропорцияга өбөлгө түзгөн эки негизги маселе менен байланышкан: кара түстүү бейтаптар дарылоого жетишсиз, жана, ал тургай, дарылангандан кийин, алар ак бейтаптарга салыштырмалуу начар натыйжаларга ээ.

Натыйжалар саламаттыкты сактоо саясаты үчүн маанилүү кесепеттерге ээ, деп белгилешет алар. "Кээ бир далилдер адистештирилген жардамга жетүүдөгү расалык/этникалык теңсиздик азчылыктардагы бейтаптарды тейлеген провайдерлерге жана мекемелерге байланыштуу болушу мүмкүн экенин көрсөтүп турат. Тобокелдик топтордо гепатоцеллюлярдык рак скринингинин маанилүүлүгү жөнүндө провайдерлердин андан ары билими бул диспропорцияларды жеңилдетүү үчүн пайдалуу болушу мүмкүн, - деп корутундулайт авторлор. "Дарылануунун кесепеттерин жөнгө салгандан кийин да жашап кетүүдөгү туруктуу расалык/этникалык айырмачылыктар өзгөчө тынчсызданууну жаратат жана көрсөтүлгөн медициналык жардамдын сапатына байланыштуу болушу мүмкүн. Бул вариация азчылыктар медициналык тейлөөнү стандартташтыруу жана жакшыртуу үчүн кам көрүүчү борборлорду комплекстүү баалоону талап кылышы мүмкүн. онкологиялык жардам көрсөтүүнүн түзүмү жана процесси».

Тема боюнча популярдуу